Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

"Opera Krakowska" w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej "Opery Krakowskiej" w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Hanna Mikołajun.
 • E-mail: h.mikolajun@opera.krakow.pl
 • Telefon: +48 12 296 62 62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Naczelny "Opery Krakowskiej" w Krakowie
 • Adres: "Opera Krakowska" w Krakowie
  ul. Lubicz 48
  31-512 Kraków
  Tel: +48 12 296 61 01 (02)
 • E-mail: opera@opera.krakow.pl
 • Telefon: +48 12 296 61 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

WEJŚCIE DO OPERY

GMACH GŁÓWNY

Wejście do gmachu znajduje się na poziomie parteru, bez konieczności pokonywania schodów. Drzwi (dwuskrzydłowe, podwójne, szklane) otwierają się na zewnątrz. Kasa Opery, Biuro Organizacji Widowni oraz szatnia również są na tym samym poziomie. Budynek ma cztery piętra, na które osoba z niepełnosprawnością może się dostać korzystając ze zlokalizowanych na parterze dwóch wind. Jedna z nich prowadzi na widownię Dużej Sceny i Sceny Kameralnej (znajduje się po prawej stronie szatni, możliwy przejazd jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim i dwóch osób towarzyszących), a druga na Antresolę teatru (znajduje się na samym końcu foyer, na wprost głównego wejścia do gmachu; możliwy przejazd jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim i dwóch osób towarzyszących), gdzie organizowane są spotkania z artystami, wystawy i inne wydarzenia.


BUDYNEK ADMINISTRACJI

Wejście do budynku administracji znajduje się na poziomie parteru. Po wejściu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich konieczne jest skorzystanie z podjazdu umieszczonego zaraz przy wejściu, po lewej stronie. Podjazd obsługiwany przez pracowników portierni, umiejscowionej po prawej stronie od wejścia, na górze schodów. Poruszanie się po budynku administracji teatru umożliwia winda, która znajduje się na wprost portierni (możliwy przejazd jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim i dwóch osób towarzyszących). Pracownicy Opery zawsze pozostają do dyspozycji Widzów.


ROZPLANOWANIE PRZESTRZENI

Obiekt Opery Krakowskiej jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością ruchu. Widownia Dużej Sceny posiada dwa miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Widownia Sceny Kameralnej nie jest przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością ruchu.

Na widownię Dużej Sceny Opery Krakowskiej prowadzą schody, które znajdują się po lewej i prawej stronie szatni oraz winda (po prawej stronie szatni). W windzie może się zmieścić jedna osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz maksymalnie dwie osoby towarzyszące.

Widownia Dużej Sceny:

 • Amfiteatr – I piętro
 • Loża Prawa – II piętro
 • Loża Lewa – II piętro
 • Loża Marszałkowska – III piętro
 • Balkon – IV piętro

 Na Lożę Lewą można dostać się wyłącznie schodami.  TOALETY

Toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze: na wprost głównego wejścia do gmachu (na końcu foyer, za windą) oraz z obu stron szatni (po lewej jest toaleta damska, a po prawej toaleta męska). Ze względu na efekt lustrzany, występujący w toaletach zlokalizowanych przy szatni, sugerujemy korzystanie z toalety znajdującej się na foyer, wprost głównego wejścia do gmachu.

 

Pracownicy Obsługi Widowni Opery Krakowskiej zawsze są do dyspozycji Widzów i służą informacją. Ubrani są oni w czarno-białe uniformy i bordowe krawaty, a na szyi mają zawieszone identyfikatory.EWAKUACJA 

W przypadku ewakuacji teatru, pracownicy Obsługi Widowni Opery Krakowskiej zadbają o bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością - zgodnie z zasadami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W trakcie ewakuacji niemożliwe jest korzystanie z wind. INFORMACJE DODATKOWE

Ułatwienia

ASYSTENT

Opera Krakowska może zapewnić Asystenta, który w dniu wydarzenia odbierze osobę z niepełnosprawnością z przystanku autobusowego /tramwajowego znajdującego się w pobliżu teatru. Aby zamówić Asystenta prosimy o zgłoszenie tej potrzeby najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną wizytą w Operze:

 

Osoba z niepełnosprawnością może wejść na widownię Opery z psem przewodnikiem / psem asystentem. CENY BILETÓW

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo do zakupu biletów ze zniżką 10% od ceny obowiązującej na dane wydarzenie, za okazaniem ważnej legitymacji osoby z niepełnosprawnością.

Asystent osoby z niepełnosprawnością (w stopniu znacznym) ma prawo do zakupu biletu w cenie 1 złoty na repertuarowe wydarzenia.  

Aktualny cennik biletów 


REZERWACJA I ZAKUP BILETÓW

Rezerwacja biletów:

 • Biuro Organizacji Widowni: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00 - tel. 12 296 62 62 (63)
 • Kasa Opery: poniedziałek-sobota w godz. 10.00-19.00 oraz  w niedzielę i święta na 2 godziny przed wieczornym spektaklem - tel. 12 296 62 60 (61)
 • SMS: 661 302 406 (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00)
 • e-mail: bilety@opera.krakow.pl

Zakup biletów - Kasa Opery (ul. Lubicz 48): poniedziałek-sobota w godz. 10.00-19.00 oraz  w niedzielę i święta na 2 godziny przed wieczornym spektaklem

Widownia Dużej Sceny posiada dwa miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Widownia Sceny Kameralnej nie jest przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością ruchu. O dostępności miejsc decyduje kolejność rezerwacji / zakupu biletu. 

Szczegółowe zasady zakupu i rezerwacji biletów określa Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów na spektakle w Operze Krakowskiej.OFERTA REPERTUAROWA

Opera Krakowska zaprasza na spektakl „Ongaku trzy kamienie”, który przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku i ruchu. Odpowiednie elementy jak m.in. audiodeskrypcja, język migowy, efekty dźwiękowe i wizualne umożliwiają każdemu widzowi poznanie świat dźwięków Ongaku. Więcej o przedstawieniu - zobacz.

Na specjalne zamówienie Opera organizuje warsztaty edukacyjne „Muzyką namaluj swój świat”, oparte na animacjach i zajęciach muzykoterapeutycznych, dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Podczas spotkania uczestnicy biorą udział w zabawach, które przeprowadzane są przez muzykoterapeutę w rytm melodii operowych, operetkowych i musicalowych. Atrakcyjne animacje z rekwizytami, plastyczne warsztaty  z użyciem wstążek i folii malarskiej uruchamiają fantazję i wyobraźnię. W drugiej części spotkania poznajemy kulisy teatru operowego (ze względu na barierę architektoniczną brak możliwości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich!). Celem warsztatów jest motywowanie uczestników z niepełnosprawnością do rozwijania swoich umiejętności muzycznych oraz zaciekawienie ich światem opery.

Opera Krakowska – jako jeden z nielicznych teatrów muzycznych w Polsce – zaprosił widzów z niepełnosprawnością wzroku na spektakl operetkowy „Hrabina Marica”, który realizowany był z audiodeskrypcją (12 listopada 2017 r.). Za przekaz transmisji odpowiadała Fundacja Kultury bez Barier. Prezentacja przedstawienia dla osób niewidomych i słabowidzących była częścią projektu „Tydzień Kultury bez Barier w Polsce”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2017. Opera planuje, aby kolejne prezentacje spektaklu „Hrabiny Maricy” były realizowane z audiodeskrypcją. W przyszłości teatr  zamierza także poszerzyć swoją ofertę o nowe tytuły.

Opera Krakowska na zamówienie organizuje zwiedzanie gmachu teatru w PJM.

Opera Krakowska nie posiada pętli indukcyjnej, ale stara się o zapewnienie dostępności w przyszłości.INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

PARKING

Opera Krakowska nie dysponuje parkingiem dla Widzów.

Najbliższe wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (tzw. koperty) zlokalizowane są na ul. Topolowej oraz na ul. Iwony Borowickiej w strefie płatnego parkowania (zgodnie z uchwałą LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 8013), karta parkingowa osoby z niepełnosprawnością uprawnia do bezpłatnego postoju na tych miejscach).

Samochody przewożące osoby z niepełnosprawnościami mogą zatrzymać się na placu przed budynkiem Opery Krakowskiej (po stronie budynku administracyjnego) na czas wsiadania / wysiadania. Potrzebę skorzystania z tej możliwości prosimy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną wizytą w Operze:DOJAZD DO OPERY KRAKOWSKIEJ

Komunikacją miejską:

 • autobusami linii:
  - 124, 125, 152, 182, 184, 189, 352, 424, 501, 502, 601, 605, 662, 664, 704 – przystanek Rondo Mogilskie
  - 124, 152, 352, 424, 601, 605, 662, 664 – przystanek Lubicz

 •  tramwajami linii:
  - 4, 12, 19, 20, 50, 52, 70,74,79 – przystanek Rondo Mogilskie
  - 4, 13, 20, 52, 70, 74 – przystanek Lubicz

Szczegółowy rozkład jazdy Krakowskiej Komunikacji Miejskiej.

 Dojeżdżając komunikacją miejską do Opery, można wysiąść na przystankach: Rondo Mogilskie lub Lubicz.


Przystanek autobusowy – Rondo Mogilskie (kierunek Nowa Huta)

Linie nr: 124, 125, 152, 182, 184, 424, 501, 502 

Po wyjściu z autobusu kierujemy się w stronę windy lub ruchomych schodów. Przechodzimy przez całe Rondo Mogilskie, idąc cały czas na zachód. Po przejściu przez ulicę, na wprost znajdują się ruchome schody, a po ich prawej stronie - podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Gmach Opery oddalony jest o około 100 metrów na wprost od wylotu schodów / podjazdu.


Przystanek tramwajowy – Rondo Mogilskie

Linie nr: 4, 12, 19, 20, 50, 52, 70,74,79

Po wyjściu z tramwaju kierujemy się na zachód. Po przejściu przez ulicę, na wprost znajdują się ruchome schody, a po ich prawej stronie - podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Gmach Opery oddalony jest o około 100 metrów na wprost od wylotu schodów / podjazdu.


Przystanek tramwajowy – Lubicz

Linie tramwajowe nr: 4, 13, 20, 52, 70, 74

Po wyjściu z tramwaju kierujemy się na wschód. Gmach Opery oddalony jest o około 250 metrów. Po drodze są przejścia dla pieszych, krawężniki. Do Opery prowadzi chodnik.


Dojazd samochodem:

Jeśli jadą Państwo od strony:

 • Śródmieścia i Krowodrzy - proponujemy zaparkować w strefie płatnego parkowania na ul. Kopernika lub przy ul. Lubicz;
 • Podgórza -  proponujemy zaparkować w strefie płatnego parkowania wzdłuż ul. Powstania Warszawskiego;
 • Nowej Huty - proponujemy zaparkować w strefie płatnego parkowania przy ul. Lubomirskiego.

Strefa płatnego parkowania w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00 - szczegółowe informacje.


Parkingi w pobliżu Opery Krakowskiej

 • ul. Rondo Mogilskie 1
 • ul. Iwony Borowickiej